Hakkımızda

 

Müşteri Hizmetleri


Hafta içi her gün 07.00 - 18.30 saatleri arasında 0 252  522  2522 veya 0544 244 98 01 numaralı telefonlardan ,

bilgi@gokselkirtasiye.com veya internet sitemizin iletişim sayfasından (anasayfadan gidilir) bizlere ulaşabilirsiniz.

 

GÖKSEL KIRTASİYE ADRES:

Adres: Güllük mahallesi Adnan Menderes Caddesi  No: 72-1 milas  muğla

     

Yönetim ve İK Politikamız

 

En önemli Kaynağımız, insanımızdır... Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesi ile başlar. En iyi personeli ve iyi yetişmiş insan gücünü firmamıza çekmek ve istihdam etmek; insanımızın yeteneklerinden, ve yaratıcılığından yararlanmak; verimliliklerini artırmak; gelişmelerine imkan tanımak ve işbirliğinin, dayanışmanın yeşerdiği huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak GÖKSEL KIRTASİYE'nin devamlılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur. GÖKSEL KIRTASİYE’de ‘insan’ gerçek kaynak görülürken, takım çalışması da en önemli başarı kaynağı olarak kabul edilmektedir. Çalışanlar arasında karşılıklı güven ve işbirliğinin sağlanarak bunun yansımalarının görülmesi, verimli ve yüksek kaliteli işgücünden oluşan bir ortamın yaratılması; takım çalışmasına yatkın, esnek, bilgi paylaşımı yüksek çalışanların katılımıyla desteklenen yönetim anlayışının uygulanmasının sağlanması amaçlarımız arasında yer almaktadır. Bu amaçla , çalışanlara sürekli İnsan Kaynakları & İş Hukuku Yönetimi, Performans Yönetimi, Kurum Kültürü ,Vizyon, Misyon ve Değerlerle Şirket Yönetimi, Stratejik Planlama , Bütçe ve Performans Yönetimi, Maliyet Analizi, Toplam Kalİte - Süreç Yönetimi ve Kalite Politikası, strateji nedir? gibi konularında eğitimler verilmektedir. Amacımız, “kendini sürekli geliştirebilen , mutlu çalışanlara sahip, başarılı bir şirket olmak”tır.

Vizyon ve Misyon

 

Kurumsal Değerlerimiz 

Göksel Kırtasiye,

Kurumun sahip olduğu en önemlı şey  çalışanların bir arada ve uyum içinde oluşturdukları, kurumsal değerlerdir. Bu değerler müşteriyi, çalışanı, insanı, doğayı ve güllük marketim’nin geleceğini gözeten ve onları yücelten bir anlayışı yansıtmaktadır.

güllük marketim ancak bu doğrultuda sürdürülebilir bir büyümenin gerçekleşebileceğine inanır.

 

          Siparişlerinizi  dikkatle seçeriz

         Koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkemizdir,

         çalışkan, güvenilir ve ilkeli çalışanları bir araya getiririz,

           Ekip çalışmasını önem veririz,

            Öğrenmeye ve sürekli gelişime hep açığız,

         Çalışanlarına karşı sorumluluk duyarız ve onların mutluluğunu hedefleriz,

         Kurum itibarını da gözeterek istikrarla büyürüz,

        Çevresel ve insani duyarlılıkları hisseder ve bu amaca yönelik karşılık beklemeden yatırım yaparız.

Misyonumuz

güvenli hizmet, hızlı ,  sürekli ve dengeli büyümek,  insana ve çevreye saygılı ulusal bir güç olmaktır.

 

Vizyonumuz

Doğru ürünü, doğru zaman ve doğru fiyatla sunan, kusursuz hizmet veren, ilke edindiği koşulsuz müşteri memnuniyeti ve sunduğu alışveriş keyfi ile müşterilerinin yaşamına etkileyen, insana ve çevreye saygılı,  çalışanına sürekli yatırım yapan,  ulusal değeri yüksek ve sürdürülebilir büyüme hızına sahip bir “pazarlama şirketi olmaktır”.

        Yasal Uyarı


Bu internet sitesine (kısaca SİTE olarak anılacaktır) girmeniz ve/veya SİTE’deki herhangi bir bilgiyi herhangi bir şekilde kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

SİTE’ye girilmesi, SİTE’nin ve/veya SİTE’deki herhangi bir/birkaç bilginin/lerin ve/veya verinin/lerin ve başkaca kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ve/veya başkaca sebeplerle doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan GÖKSEL KIRTASİYE ve bağlı iştirakleri (kısaca tümü ile birlikte GÖKSEL KIRTASİYE olarak anılacaktır) sorumlu değildirler.

GÖKSEL KIRTASİYE SİTE’de ve uzantısında mevcut her türlü ürün, hizmet, SİTE’yi kullanma koşulları ile SİTE’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE’yi yeniden düzenleme, yayını durdurma ve başkaca her türlü haklarını saklı tutar. Düzenlemeler, değişiklikler SİTE’de yayım anında yürürlüğe girer. SİTE’nin kullanımı ve/veya SİTE’ye giriş ile bu düzenlemeler, değişiklikler kabul edilmiş sayılır. 

GÜLLÜK MARKETİM, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal ve/veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

SİTE GÖKSEL KIRTASİYE’İn kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. GÖKSEL KIRTASİYE, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

GÖKSEL KIRTASİYE SİTE’nin genel görünüm ve dizaynı ile SİTE’deki tüm bilgi, resim, GÖKSEL KIRTASİYE markası ve diğer markalar, www.gokselkirtasiye.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi ve/veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. SİTE’de bulunan hiçbir materyal; önceden yazılı olarak izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz, en geniş manada yasal düzenlemelerin ve uygulamaların hak sahibinin iznini gerektirdiği hiçbir işleme tabi tutulamaz. SİTE’nin bütünü ve/veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Burada sayılan ve GÖKSEL KIRTASİYE aleyhine sayılmayan aksine tüm işlem ve eylemler, en geniş manada hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. GÖKSEL KIRTASİYE’un burada açıkça sayılmayan, belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

GÜLLÜK MARKETİM, dilediği zaman bu Yasal Uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini haizdir. Kullanıcılarına SİTE’ye her girişlerinde Yasal Uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

   Sosyal Sorumluluk

Sosyal Yardımlaşma:
Markamız , sosyal yardımlaşma , sağlık , eğitim , kültür ve sanat alanlarında sürekli olarak projeler düzenlemekte ve ortak projelere katılmaktadır.
GÖKSEL KIRTASİYE,  her ay düzenli olarak  gelir düzeyi düşük olan  güllüklü çocuklara yardım göndermektedir .

Sağlık:

lösemi ilesavaşı destekleyen projelerde yer alacak olan GÖKSEL KIRTASİYE, güllük halkının bilinçlendirilmesi ve hastalıkla mücadele konusunda sivil toplum örgütleriyle el ele çalışacaktır.

“Sigaraya Hayır Kampanyası” düzenleyecek olan GÖKSEL KIRTASİYE ,projeyi halka yayarak yaşadığı toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek ve sağlıklı bir toplum yaratmak için çalışacakdır.

Eğitim / Kültür / Sanat 

kitap değişimi ile eğitim ,kültür  ve  sanat  alanında  çığır açacaktır